Tra cứu hồ sơ qua mã vạch
Hướng dẫn: Đưa mã vạch của hồ sơ qua máy đọc để lấy mã hồ sơ, mã hồ sơ sẽ được nạp vào ô bên dưới. Sau đó bấm nút tìm kiếm.
Mã hồ sơ:
 Tìm hồ sơ  Trở về