Giới thiệu về hệ thống một cửa điện tử
Chào mừng các bạn đến với hệ thống Một Cửa Điện Tử và dịch vụ công trực tuyến
Hệ thống một cửa điện tử là ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tin học hóa các giao dịch giữa tổ chức, công dân với cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, nhằm nâng cao hiệu quả, tăng cường năng lực phục vụ, hướng tới công khai, minh bạch, đơn giản, rõ ràng và đúng pháp luật.
Chương trình 1 cửa được xây dựng nhằm:
  • Công khai các quy trình, thủ tục và quá trình giải quyết hồ sơ của tổ chức và công dân.
  • Cho phép tổ chức và công dân nắm được trình trạng giải quyết hồ sơ.
  • Cho phép theo dõi, thống kê, báo cáo về tình hình giải quyết hồ sơ theo cơ chế 1 cửa tại đơn vị.
TRA CỨU HỒ SƠ
THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO LĨNH VỰC
Đất đai
Đã tiếp nhận
0
hồ sơ
Văn hóa cơ sở
Đã tiếp nhận
0
hồ sơ
Đăng ký kinh doanh
Đã tiếp nhận
0
hồ sơ
Thẩm định Thẩm tra BCKTKT
Đã tiếp nhận
134
hồ sơ
Tài chính Kế hoạch
Đã tiếp nhận
0
hồ sơ
Cấp phép xây dựng
Đã tiếp nhận
0
hồ sơ
An toàn thực phẩm (Y tế)
Đã tiếp nhận
0
hồ sơ
Tư pháp
Đã tiếp nhận
0
hồ sơ
Thông tin - Truyền thông
Đã tiếp nhận
0
hồ sơ
Công thương
Đã tiếp nhận
0
hồ sơ
An toàn thực phẩm (Nông nghiệp)
Đã tiếp nhận
0
hồ sơ
An toàn thực phẩm (Công thương)
Đã tiếp nhận
0
hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ:
Năm 2023
Đã tiếp nhận 134 hồ sơ
Đã giải quyết 0 hồ sơ
9  Đã tiếp nhận: 13
 Đã giải quyết: 0
 Trễ hẹn: 2
84.6% đúng hạn
Đăng nhập


Quên mật khẩu ?

Tổng số lượt truy cập
People Online Số người Online:
Khách Khách: 1
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng cộng: 1